Program Interdyscyplinarnej Szkoły Zimowej 2017

Interdyscyplinarna Szkoła Zimowa 2017


Temat przewodni:
„Aktualności w intensywnej terapii noworodka i dziecka”


10-13 marca 2017, Hotel Stok, Wisła


Komitet naukowy:
Profesor dr hab. n. med. Janusz Świetliński
Dr n. med. Wojciech Walas
Dr n. med. Marek Migdał


Współorganizatorem tegorocznej Konferencji jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu


W ramach Konferencji odbędą się:

 • sesje plenarne
 • sesje satelitarne przeznaczone dla pielęgniarek, położnych oraz lekarzy zainteresowanych praktycznymi aspektami opieki nad noworodkiem i krytycznie chorym dzieckiem
 • kurs European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care
 • warsztaty

Piątek 10 marca 2017; od 8.00 do 16.10

Kurs: Postępy w Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej

 • 8.00-8.40 Leki stosowane w niewydolności krążenia – Marek Migdał (Warszawa)
 • 8.40-9.20 Sedacja i analgezja - Przemysław Łaniewski-Wołłk (Warszawa)
 • 9.20-10.00 Leczenie zaburzeń rytmu - Maria Miszczak-Knecht (Warszawa)
 • 10.00-10.40 Czego nie wiecie o lekach które stosujecie w populacji noworodków? - Janusz Świetliński (Oświęcim)
 • 10.40-10.50 Dyskusja
 • 10.50-11.10 - przerwa
 • 11.10-11.50 Praktyczne aspekty leczenia noworodków z zaburzeniami krążenia - Iwona Maroszyńska (Łódź)
 • 11.50-12.30 Interpretacja badań koagulogicznych u noworodków – Piotr Korbal (Bydgoszcz)
 • 12.30-13.10 Możliwości terapeutyczne w zaburzeniach koagulogicznych u noworodków – Ryszard Lauterbach (Kraków)
 • 13.10-13.20 Dyskusja
 • 13.20-14.00 – lunch
 • 14.00-14.40 Trudne drogi oddechowe - w poszukiwaniu dobrych rozwiązań (Difficult airways - in search of good solutions) - Wojciech Walas (Opole) oraz Dawid Aleksandrowicz (Londyn)
 • 14.40-15.20 Wpływ pozycji ciała dziecka na wymianę gazową. Co wiemy? - Marek Migdał (Warszawa)
 • 15.20-16.00 Hemodynamika w trakcie wentylacji mechanicznej – Magdalena Mierzewska-Schmidt (Warszawa)
 • 16.00-16.10 Dyskusja

Otwarcie obrad Szkoły Zimowej

Piątek 10 marca 2017; od 17.00 do 19.15

Sesja inauguracyjna:

 • 17.00-17.30 Kompleksowa opieka nad byłym pacjentem oddziału intensywnej Terapii noworodka. O czym pamiętać? Jak radzić sobie z potencjalnymi problemami? - Ewa Helwich (Warszawa)
 • 17.30-18.00 Qou vadis pediatrycznej intensywnej opieki? (Qou vadis paediatric intensive care?) – Marek Migdał (Warszawa)
 • 18.00-18.30 Patofizjologia układu krążenia w oddziale intensywnej terapii noworodkowej – Iwona Maroszyńska (Łódź)
 • 18.30-18.45 przerwa
 • Seminarium dyskusyjne
  18.45-19.15 Praktyczne aspekty terapii dożylnej. Jak zapewnić bezpieczny przebieg leczenia? - Katarzyna Matusiak (Oświęcim), Janusz Świetliński (Oświęcim)
 • 20.30 kolacja

Sobota 11 marca 2017; od 9.00 do 18.45

Sesja I 9.00-13.40 – prowadzenie sesji: Jerzy Szczapa (Poznań), Magdalena Mierzewska-Schmidt (Warszawa)

 

 • 9.00-9.30 Ryzyka i korzyści wynikające ze stosowania leków poza zarejestrowanymi wskazaniami/grupami wiekowymi w oddziałach intensywnej terapii noworodkowej i dziecięcej (The risks and benefits of using drugs beyond their registered indications/age groups in neonatal and paediatric intensive care) - Dick Tibboel (Rotterdam)
 • 9.30-10.00 Nieudokumentowane a stosowane metody leczenia w neonatologii – Ewa Gulczyńska (Łódź)
 • 10.00-10.30 Farmakoterapia w szwedzkim oddziale intensywnej terapii noworodka (Drug treatment in the Swedish neonatal intensive care) - Uwe Ewald (Uppsala)
 • 10.30-10.40 – wystąpienie firmy
 • 10.40-11.00 - przerwa
 • 11.00-11.30 Co to jest farmakogenomika? (What is pharmacogenomics? ) - Dick Tibboel (Rotterdam)
 • 11.30-12.00 Wpływ niewydolności wielonarządowej na farmakokinetykę/farmakodynamikę (The effect of multiple organ failure on the pharmacokinetics / pharmacodynamics) - Pavla Pokorna (Praga)
 • 12.00-12.30 Bezpieczeństwo farmakoterapii – Marek Migdał (Warszawa)
 • 12.30-13.00 Optymalne sposoby podawania leków/postacie farmaceutyczne leków w oddziale intensywnej terapii noworodkowej i dziecięcej (Optimal routes of administration of drugs / pharmaceutical forms of drugs in the paediatric and neonatal intensive care unit) - Pavla Pokorna (Praga)
 • 13.00-13.30 – Postępy w leczeniu wstrząsu (Progress in the treatment of shock) – Przemysław Łaniewski
 • 13.30-13.40 – wystąpienie firmy
 • 13.40-14.40 – przerwa obiadowa

Sesja II – 14.40-17.30 – prowadzenie sesji: Ewa Gulczyńska (Łódź), Iwona Maroszyńska (Łódź),

 • 14.40-15.10 Rozdroża monitorowania i terapii; minimalna pielęgnacja vs postęp technologiczny (Crossroads in monitoring and therapy; minimal handling vs technological progress ) - Uwe Ewald (Uppsala)
 • 15.10-15.40 Nadciśnienie płucne u noworodka – Jerzy Szczapa (Poznań)
 • 15.40-16.10 Miejsce diagnostyki przyłóżkowej w intensywnej terapii noworodka i dziecka – Tomasz Szczapa (Poznań)
 • 16.10-16.30 - przerwa
 • 16.30-17.00 Wyzwania analgezji i sedacji u krytycznie chorych dzieci i noworodków - Alicja Bartkowska-Śniadkowska (Poznań)
 • 17.00-17.30 Przygotowanie noworodka i niemowlęcia do operacji i opieka pooperacyjna - czego anestezjolog oczekuje od neonatologa i pediatry? - Grażyna Siejka (Wrocław)
 • 17.30-17.45 – przerwa
 • Seminarium dyskusyjne
  17.45-18.45 Błędy epidemiologiczne. Czyli jak wyeliminować rolę szczura w teorii sera szwajcarskiego? - Mirosława Malara (Katowice), Barbara Czech-Szczapa (Poznań)
 • 19.30 kolacja

Niedziela 12 marca 2017; od 9.00 do 18.55

Sesja III 9.00-11.00 – prowadzenie sesji: Janusz Książyk (Warszawa), Zenon Halaba (Wrocław)

  • 9.00-9.30 Szczepienia u byłych pacjentów oddziałów intensywnej terapii dziecka i noworodka – Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka (Warszawa)
  • 9.30-10.00 Zastosowanie tlenoterapii metodą wysokich przepływów (HFNC) w neonatologii – Tomasz Szczapa (Poznań)
  • 10.00-10.30 Niezbędnik dla opieki nad wcześniakiem wypisanym z oddziału intensywnej terapii - Krystyna Bober-Olesińska (Warszawa)
  • 10.30-11.00 Żywienie noworodka leczonego w oddziale intensywnej terapii po wypisie do domu – Barbara Królak-Olejnik (Wrocław)
  • 11.00-11.10 – wystąpienie firmy
  • 11.10-11.30 – przerwa

Sesja IV 11.30-13.30 prowadzenie sesji: Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka (Warszawa), Barbara Królak-Olejnik (Wrocław)

   • 11.30-12.00 Mieszanki specjalistyczne, suplementy i ich szczególne miejsce w opiece nad niemowlęciem po leczeniu szpitalnym - Piotr Socha (Warszawa)
   • 12.00-12.30 Częste procedury żywieniowe i ich powikłania – Janusz Książyk (Warszawa)
   • 12.30-13.00 Złożony problem suplementacji żelaza u noworodków i niemowląt - Ryszard Lauterbach (Kraków)
   • 13.00-13.30 Czy u niemowlęcia dietą można zapobiec chorobie alergologicznej? - Janusz Książyk (Warszawa)
   • 13.30-14.20 – przerwa obiadowa

Sesja V 14.20-18.55 prowadzenie sesji: Krystyna Bober-Olesińska (Warszawa), Piotr Socha (Warszawa)

    • 14.20-14.50 Opieka rozwojowa w oddziałach neonatologicznych. Jak było? Co się nie udało i dlaczego? Jak jest teraz i do czego dążymy? – Paweł Zawitkowski (Warszawa)
    • 14.20-15.50 Ocena stanu odżywienia noworodka. Biomarkery i bioindykatory - Maria Wilińska (Warszawa)
    • 15.50-16.20 Choroba metaboliczna kości – Zenon Halaba (Wrocław)
    • 16.20-16.40 - przerwa
    • 16.40-17.10 Trudne drogi oddechowe u noworodków, niemowląt i małych dzieci - Wojciech Walas (Opole)
    • 17.10-17.40 Ultrasonografia w oddziale intensywnej terapii neonatologicznej i pediatrycznej - Piotr Kruczek (Kraków)
    • 17.40-18.55 Doniesienia własne
     1. Opis przypadku noworodka z niewydolnością wielonarządową w przebiegu choroby metabolicznej - Magdalena Kukulska, Oddział Neonatologiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku
     2. Terapia nerkozastępcza u noworodków. Hiperamonemia oraz kontrowersyjny przypadek agenezji nerek z szansą na przeszczep - Wojciech Kowalik, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
    • 19.30 kolacja

Niedziela 12 marca 2017; od 9.00 do 14.20

Sesje satelitarne (ukierunkowane na udział pielęgniarek, położnych i lekarzy zainteresowanych praktycznymi aspektami opieki nad noworodkiem i krytycznie chorym dzieckiem)

 • 9.00-9.25 Opieka nad tracheostomią – Marek Migdał (Warszawa)
 • 9.25-9.50 Strategia profilaktyki zakażeń w oddziale intensywnej terapii dziecięcej i noworodkowej – Katarzyna Sołtys (Opole)
 • 9.50-10.15 Zapobieganie VAP – Marek Migdał (Warszawa)
 • 10.15-10.40 Bezpieczna terapia dożylna – Janusz Świetliński (Oświęcim)
 • 10.40-11.00 – przerwa
 • 11.00-11.25 Prawie wszystko o zaleganiach pokarmowych u noworodka – Ewa Musialik-Świetlińska (Kraków)
 • 11.25-12.15 Strategie zapobiegania infekcjom w Skandynawskich Oddziałach Intensywnej Terapii Noworodka ze szczególnym uwzględnieniem procedury ANTT (Strategies to prevent infections in the Scandinavian NICU with particular emphasis on ANTT procedures) - Uwe Ewald (Uppsala) + część praktyczna
 • 12.15-12.40 Realia prewencji zakażeń szpitalnych w Polsce – Janusz Świetliński (Oświęcim)
 • 12.40-13.30 - przerwa obiadowa
 • 13.30-13.55 O lekach, jakie, jak, jaką drogą bezpiecznie podawać? - Janusz Świetliński (Oświecim)
 • 13.55-14.20 Techniczne aspekty żywienia drogą przewodu pokarmowego bardzo małego wcześniaka – Ewa Musialik-Świetlińska (Kraków)

10 i 13 marca 2017 Warsztaty

 1. Resuscytacja wcześniaków (RW1) –Janusz Świetliński (Oświęcim) z zespołem
 2. Typowy dzień opieki nad noworodkiem – niuanse w procedurach zabiegowych i epidemiologicznych (ZAB1) – Janusz Świetliński (Oświęcim) z zespołem
 3. Zespoły ucieczki powietrza, jak diagnozować i leczyć? (ODMA1) – Wojciech Walas (Opole)
 4. Jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z naczyń pępkowych, czyli wszystko co należy wiedzieć o cewnikowaniu naczyń pępkowych (PEP1) – Ewa Musialik-Świetlińska (Kraków), Maria Nowak (Chorzów) z zespołem
 5. Techniki wentylacji – z odniesieniem szczegółowym do wykorzystywanych urządzeń – Wojciech Walas (Opole)
 6. Praktyka opieki rozwojowej, teraźniejszości i przyszłości. Jak psychologia rozwojowa i relacyjna zmieniła obraz wczesnej interwencji rozwojowej – Paweł Zawitkowski z zespołem
 7. Uwarunkowania i zagrożenia ze strony praktyki klinicznej dla karmienia naturalnego. Techniki wspierania dojrzewania umiejętności jedzenia – Paweł Zawitkowski z zespołem
 8. Warsztaty dotyczące praktycznych aspektów wyrównywania zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej u noworodków - Zenon Halaba (Wrocław)

Partnerzy konferencji